​ Egen plastfabrik

​  Specialist i rotationsstøbning

✓  Distribution direkte til lager

dansk_71english_77 deutch_74 linkedin_80

Dan hill plast a/s

Du kan skrive til os hos Dan hill plast a/s på dhp@dhp.dk hvis du har brug for en
erfaren plastproducent. Du kan også ringe til os på telefon 75 68 72 00. Du er
naturligvis altid velkommen på vores plastfabrik​

Ledelsespolitik

Vores kunder skal opleve høj kvalitet og professionalisme ved enhver kontakt med vores medarbejdere. Produkter, der fremstilles på vores virksomheder, skal være fuldt leveret, til tiden og på det kvalitetsniveau som forventes af kunden.

God kvalitet starter med holdningen hos hver medarbejder. Vi ansætter og udvikler derfor medarbejdere med viljestyrke og evne til at holde et højt kvalitetsniveau i eget arbejde. Vi skal være en attraktiv arbejdsplads med mulighed for personlig udvikling og trivsel på alle vores virksomheder. Vi vil løbende søge at fastholde og rekruttere medarbejdere, der er i risiko for udstødning af arbejdsmarkedet.

Vi vil sikre et godt arbejdsmiljø og leve op til vores forpligtelse til at reducere antallet af ulykker og arbejdsrelaterede sygdomme.

Ledelsessystemet er certificeret i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001 som er grundlaget for virksomhedens kerneværdier. Kerneværdierne bygger på troværdighed, engagement og langsigtede relationer, som medarbejderne er forpligtet til at udvise i alle afdelinger og på alle niveauer i virksomheden.

Ledelsessystemet skal klart og tydeligt dokumentere sammenspillet mellem virksomhedens processer. Et tæt samarbejde og en klar kommunikation mellem kunder, leverandører og medarbejdere skal sikre, at vi altid foreslår og leverer den optimale løsning til kundens behov.

Vi er forpligtet til at levere produktet i overensstemmelse med de aftalte specifikationer og til tiden. Mål for levering og kvalitet skal være klart defineret.

Via en detaljeret planlægning af nye projekter samt en løbende overvågning og analyse af data kan potentielle kvalitetsproblemer forebygges. Vi vil arbejde systematisk med at indsamle feedback og udnytte og lære af de indhentede erfaringer.

Ledelsessystemet vil løbende blive forbedret for at sikre en fortsat kundetilfredshed og værdiskabelse. Konkrete mål for forbedringer i alle funktioner og på alle niveauer i organisationen, vil blive etableret.

Ledelsessystemet vil indarbejde sunde forretningsmæssige principper og skal til enhver tid være simpelt opbygget, let læseligt, forståeligt og brugervenligt såvel teknisk som administrativt.

Vi vil analysere virksomhedens miljø-og arbejdsmiljømæssige forhold gennem en systematisk kortlægning.

Vi skal have kendskab til og overholde den lokale lovgivning, lovkrav fra myndighederne og generelle krav fra industrien i forhold til miljø og arbejdsmiljø. Virksomheden vil forebygge forurening og skabe miljøforbedringer gennem et implementeret og certificeret ledelsessystem i henhold til ISO 14001.

Vi vil sortere affald på en effektiv måde, hvor materialer genbruges i størst muligt omfang. Ikke genanvendeligt affald vil blive bortskaffet sikkert og på en miljømæssig korrekt måde.

Vi vil være i stand til at vejlede kunderne om virksomhedens produkter og processer i forhold til miljøet.

Investeringer i processer vil, inden for de finansielle ramme, sigte imod anvendelsen af en renere teknologi og bedre arbejdsmiljø.

Vi vil åbent kommunikere vores politik til offentligheden, interessegrupper og andre personer, der arbejder for og på virksomhedens vegne. Alle medarbejdere skal have kendskab til politikken, så de er i stand til at handle i overensstemmelse hermed.​

​Kontaktoplysninger

Dan hill plast a/s

Telefon: +45 75 68 72 00

E-mail: dhp@dhp.dk​

Member of SP Group

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt